Välkommen till Parkia

Är ni i behov av en seriös partner för Parkeringsservice?

Parkia är ett etablerat parkeringsföretag där medarbetarna har stor erfarenhet av parkeringsbranschen. Vi arbetar med allt från P-hus till utomhusparkeringar i Uppland.

Har du invändingar mot en kontrolluppgift från oss?

Fyll i formuläret så återkommer vi till er så snart vi kan.

flera parkerade bilar utomhus längs en trottoarkant

Om oss

En seriös partner för Parkeringsservice

Vi utför parkeringsservice på uppdrag av bostadsrättsföreningar, samfälligheter och fastighetsägare.

Testa dig själv

Vad betyder skyltarna?

Tilläggsskylt parkering

Parkering tillåten

Parkering tillåten

Parkering tillåten
Tilläggsskylt parkeringsavgift

Avgift

Avgift

Tavlan anger att avgift ska betalas för parkering enligt gällande avgiftstaxa.
Tilläggsskylt parkering tillåten två timmar

Tillåten tid

Tillåten tid

Tillåten tid för parkering.Tavlan anger längsta tillåtna tid för parkering, i det här fallet 2 timmar.
Tilläggsskylt parkering tidsangivelse

Tidsangivelse

Tidsangivelse

Tavlan anger när vägmärket gäller. Svarta eller vita siffror utan parantes avser vardagar, svarta eller vita siffror inom parantes avser vardagar före sön- och helgdag. Röda siffror avser sön- och helgdag.
Tilläggsskylt parkering tillstånd erfodras

tillstånd erfodras

Tillstånd erfodras

Särskilt tillstånd krävs för att parkera.
Tilläggsskylt parkering förhyrda platser

Förhyrda platser

Förhyrda platser

Platserna är avsedda för betalande hyresgäster. Oftast krävs även tillstånd.
Tilläggsskylt parkering rörelsehinder, handikappsparkering

HCP

HCP

Parkering för rörelsehindrade med tillstånd. Avgiftsfri parkering.
Tilläggsskylt parkering motorcykel

Tvåhjuligt fordon

Tvåhjuligt fordon

Parkering för tvåhjulig motorcykel och moped klass I utan sidvagn. Avgiftsfri parkering.
Tilläggsskylt parkering laddningsstation för elbil

Extern laddning

Extern laddning

Parkering endast avsedd för fordon med möjlighet till extern laddning av elektricitet för fordonets framdrivning. Andra fordon får stannas för på- eller avstigning om man inte hindrar det fordon som platsen är avsedd för.
Tilläggsskylt parkering två timmar och övrig avgift

Parkering tillåten...

Parkering tillåten...

- Parkering tillåten.
- Tillåtelsen gäller högst två timmar i följd mellan kl 8-17, vardagar. Övrig tid – ingen begränsning vad avser parkeringstid.
- Avgiftsplikt gäller alla tider och dagar.
Tilläggsskylt parkering två timmar och avgift

Parkering tillåten...

Parkering tillåten...

- Parkering tillåten.
- Tillåtelsen gäller högst två timmar i följd.
- Avgiftsplikt gäller endast kl 8-17, vardagar.
Tilläggsskylt parkering motorcykel

P-skiva

P-skiva

Parkering kräver p-skiva och är tidsbegränsad till två timmar helgfria vardagar. Övrig tid gäller fri parkering utan p-skiva

Villkor

Vill du veta hur vi behandlar personuppgifter?

Parkia är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet.