Har du invändingar mot en kontrolluppgift från oss, fyll i formuläret så återkommer vi till er så snart vi kan.

Välkommen till Parkia

Parkia är ett etablerat parkeringsföretag där medarbetarna har stor erfarenhet av parkeringsbranschen. Vi arbetar med allt från stora P-hus till mindre utomhusparkeringar i Uppsala.

Vad betyder skyltarna?

p
avgift
 • Tavlan anger att avgift ska betalas för parkering enligt gällande avgiftstaxa.

2tim
 • Tillåten tid för parkering.Tavlan anger längsta tillåtna tid för parkering, i det här fallet 2 timmar.

tids
 • Tavlan anger när vägmärket gäller. Svarta eller vita siffror utan parantes avser vardagar, svarta eller vita siffror inom parantes avser vardagar före sön- och helgdag. Röda siffror avser sön- och helgdag.

tillstånd
förhyrda
 • Platserna är avsedda för betalande hyresgäster. Oftast krävs även tillstånd.

rörelsehinder
 • Parkering för rörelsehindrade med tillstånd. Avgiftsfri parkering.

motor
 • Parkering för tvåhjulig motorcykel och moped klass I utan sidvagn. Avgiftsfri parkering.
elektricitet
 • Parkering endast avsedd för fordon med möjlighet till extern laddning av elektricitet för fordonets framdrivning. Andra fordon får stannas för på- eller avstigning om man inte hindrar det fordon som platsen är avsedd för.

tillåten
  • Parkering tillåten.
  • Tillåtelsen gäller högst två timmar i följd mellan kl 8-17, vardagar. Övrig tid – ingen begränsning vad avser parkeringstid.
  • Avgiftsplikt gäller alla tider och dagar.
p-med-2-tim-samt-avgift-kl-8-17-stl-260
  • Parkering tillåten.
  • Tillåtelsen gäller högst två timmar i följd.
  • Avgiftsplikt gäller endast kl 8-17, vardagar.
tillagg_1_pskiva
 • Parkering kräver p-skiva och är tidsbegränsad till två timmar helgfria vardagar. Övrig tid gäller fri parkering utan p-skiva